Hoyto Tumar Jonno Lyrics

hoyto tomari jonno hoyechi preme je bonno
jani tumi ononno ashar haat barae
jodi kokhono e prante
cheyechi tomae jante
shuru theke shesh prante
shudhu chute gechi taai

ami je nijei motto janina tomar shorto (m2)
jodi ba ghote onortho tobu tomare chai

ami je duronto duchokhe ononto
jhorer digonto jurei shopno chorai
tumi to boloni mondo tobu keno protibondho(m2)
rekhona moner dondo shobchere cholo
 jai hoyto tomari jonno hoyechi preme je bonno
jani tumi ononno ashar haat barae
jodi kokhono e prante
cheyechi tomae jante
shuru theke shesh prante
shudhu chute gechi tai

ami je nijei motto janina tomar shorto (m2)
jodi ba ghote onortho tobu tomare chai

ami je duronto du chokhe ononto
jhorer digonto jurei shopno chorai
tumi to boloni mondo tobu keno protibondho(m2)
rekhona moner dondo shobchere cholo jai