Mayabono Biharini Lyrics

Mayabono biharini horini
Gohono swapano sancharini
Mayabono biharini horini
Gohono swapano sancharini
Keno tare dhori bare koripon okaron

Mayabono bihorini..

Thak thak nijo mone durete
AMi sudhu banshoriro shurete

Thak thak nijo mone durete
AMi sudhu banshoriro shurete
Porosho koribo or tanomon okaron

Mayabono biharini..

Chomokibe fagunero pobone
Poshibe akashbani shrobone

Chomokibe fagunero pobone
Poshibe akashbani shrobone
Chomokibe fagunero pobone
Chitto akulo hobe anukhon okaron

Dur hote ami tare sa-dhi-bo
Gopone biroho dore bandhibo

Dur hote ami tare sa-dhi-bo
Gopone biroho dore bandhibo
Bandhono bihino sei jei bandhon okaron
Mayabono biharini..
Mayabono biharini horini
Gohono swapano sancharini
Keno tare dhori bare koripon okaron
Mayabono biharini.. (m6)Post a Comment

0 Comments