Se Je Dakatia Bashi বাঁশি শুনে আর কাজ নাই Lyrics

Bangla song lyric
Presents a awesome Bangla song lyrics
Singer: Sachin Dev Burman
Song Name:  Bashi shune r kaj nei.

Se Je Dakatia Bashi Songs Lyrics in Bengali:

বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
সে যে দিন দুপুরে চুরি করে
রাত্রিতে আর কথা নাই
ডাকাতিয়া বাশি
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
ও ও ও ও
শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু
বাঁশি পোড়ায়ও প্রাণ গড়লে
ঘুচাবো তার নষ্টামি আজ
আমি সপিব তার অনলে
সে যে দিন দুপুরে চুরি করে রাত্রিতে কথা নাই।
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
ও ও ও ও ও...

Bashi shune aar kaaj nai

se je dakatia bashi
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
bashi shune aar kaaj nai
sheje dakatia bashi 

shrobone bish dhale shudhu bashi
porayo pran gorole
ghuchabo tar noshtami aaj ami 
shopipo taai anole
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
dakatia baashi 

o ........
bashete ghun dhore jodi kano
bashite ghun dhorena
kotojonae more shudhu pora 
bashi keno morena
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
dakatia baashi
oOoo.........oOo
Bashi shune aar kaaj nai
se je dakatia bashi
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
bashi shune aar kaaj nai
sheje dakatia bashi 

shrobone bish dhale shudhu bashi
porayo pran gorole
ghuchabo tar noshtami aaj ami 
shopipo taai anole
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
dakatia baashi 

o ........
bashete ghun dhore jodi kano
bashite ghun dhorena
kotojonae more shudhu pora 
bashi keno morena
sheje din dupuer churi kore 
ratrireteo kotha nai
dakatia baashi